Навчальні дисципліни

Список навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі кримінального права і криміналістики у 2018-2019 н. р.

Навчальна дисципліна
Викладач
Електронні ресурси
1 КУРС
ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Кримінальна ювенологія
ас. Нікітіна О. А.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
Антикорупційна культура
ас. Тома М. Г.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
2 КУРС
ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Вступ до кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Кримінологічний портрет злочинця
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
Кримінальне право
(Загальна частина)
доц. Жаровська Г. П.,
доц. Ющик О. І.

(лекції)
ас. Нікітіна О. А.,
ас. Тома М. Г.,
ас. Чорней С. В.

(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
тестові завдання
Кримінологія
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Насильницька злочинність неповнолітніх
ас. Нікітіна О. А.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
3 КУРС
ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Групова злочинність
доц. Жаровська Г. П.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Кримінальне право
(Особлива частина)
доц. Шевчук А. В.,
доц. Данилюк М. І.,
доц. Боднарук О. М.

(лекції)
ас. Нікітіна О. А.,
ас. Чорней С. В.,
ас. Тома М. Г.

(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
тестові завдання
Призначення покарання
доц. Ющик О. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
Криміналістика
ас. Василова-Карвацька О. В.
(лекції та практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
тестові завдання
4 КУРС
ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Заходи кримінально-правового впливу
доц. Ющик О. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Кваліфікація злочинів (практикум)
доц. Шевчук А. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Насильницькі злочини
доц. Гусар Л. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Тактика розслідування злочинів
ас. Чорней С. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
Кримінальна віктимологія
доц. Гусар Л. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Транснаціональна злочинність
доц. Жаровська Г. П.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
МАГІСТРИ
ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Організація роботи в органах прокуратури
ас. Поцілуйко В. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Основи прокурорської діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани практичних занять
Правові засоби протидії корупції
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани практичних занять
Правові стандарти доказів і доказування у кримінальному провадженні
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
Нагляд за негласними слідчими діями
ас. Осипчук М. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Особливості розлідування корупційних правопорушень
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень
доц. Данилюк М. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани практичних занять
Процесуальне керівництво прокурора
ас. Поцілуйко В. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани практичних занять
МАГІСТРИ (6-Й КУРС)
ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень
доц. Данилюк М. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Оперативно-розшукова діяльність
ас. Осипчук М. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять