Гурток кримінального права

З вересня 2005 року на юридичному факультеті Чернівецького національного університету розпочав роботу студентський науковий гурток при кафедрі кримінального права і криміналістики імені Карла Гіллера – нашого першого викладача, який з 1876 року приймав неодноразову активну участь в роботі наукового семінару факультету. Разом з Гіллером на протязі багатьох років в роботі семінару брали участь професори Верінг (Vering), Канштайн (Canstein), Шиффнер (Schiffner), Шулер фон Ліблой (Schuler von Libloy), Томащук (Tomaszczuk). Віддаючи шану пам’яті Карла Гіллера і був утворений студентський науковий гурток на його честь.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Затвердження теми річної науково-дослідної роботи.
2. Затвердження керівника науково-дослідної роботи.
3. Навчання по написанню науково-дослідної роботи, метою якого є закріплення у студентів вмінь:
- здійснити постановку проблеми;
- визначити ступінь наукової розробки проблеми;
- визначити мету роботи;
- викласти основний матеріал дослідження;
- сформулювати висновки;
- оформити список літератури та посилання по тексту роботи;
- скласти Abstract.
4. Навчання по оформленню науково-дослідної роботи, метою якого є закріплення у студентів вмінь технічно правильно здійснювати ії оформлення.
5. Написання роботи.
6. Постійні консультації під час написання роботи.
7. Публічний захист роботи.
8. Публікація роботи у щорічному збірнику праць членів гуртка.

2. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ

1. Затвердження тем семінарів.
2. Постійне проведення семінарів з врахуванням такої його структури:
- вступна частина;
- виступ доповідачів;
- відповіді відповідачів на запитання;
- загальне обговорення проблеми;
- формулювання висновків;
- формулювання пропозицій по вирішенню проблеми.
3. Залучення до роботи семінару працівників правоохоронних та судових органів, державних та громадських організацій, фізичних осіб.
4. Обов’язкове залучення до роботи семінару аспірантів та магістрів кафедри.

3. МОНІТОРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Моніторинг поточного законодавства (зі складанням аналітичної довідки).
2. Моніторинг наукових публікацій кримінально-правового циклу (зі складанням аналітичної довідки).
3. Моніторинг захисту дисертаційних робіт (зі складанням аналітичної довідки).
4. Моніторинг рішень Верховного Суду України (зі складанням аналітичної довідки).
5. Моніторинг Постанов Пленуму Верховного Суду України (зі складанням аналітичної довідки).
6. Моніторинг резолюцій ООН (зі складанням аналітичної довідки).
7. Моніторинг кримінальної статистики (зі складанням аналітичної довідки).
8. Моніторинг наукових конференцій, семінарів тощо.
9. Моніторинг рішень Конституційного Суду України.

В червні 2006 року вийшов у світ перший випуск збірника студентських наукових праць гуртка. Примірники збірника надіслані органам місцевого самоврядування м. Вюрцбург, суду м. Вюрцбург, в університет м. Гейдельберг.